HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

ZEBRANIA
godzina 1800
KONSULTACJE
godzina 1800
2 września 2019
tylko dla rodziców uczniów klas I
---
09 września 2019 21 października 2019
25 listopada 2019 16 grudnia 2019
3 lutego 2020
wywiadówka
---
6 kwietnia 2020 18 maja 2020
15 czerwca 2020
wywiadówka
------


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ORAZ UDZIAŁU WE WSZYSTKICH SPRAWACH SZKOLNYCH.
PROSIMY PAŃSTWA O UWAGI I OPINIE NIEZWYKLE CENNE DLA ROZWOJU SZKOŁY.

sp35@interia.eu


<<< strona główna