PILOTAŻOWE WDROŻENIA PROGRAMOWANIA W EDUKACJI FORMALNEJ W OPARCIU O INNOWACJE PEDAGAGOGICZNE W GIMNAZJUM NR 21
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADELI KORCZYŃSKIEJ W KATOWICACH.


Wprowadzenie elementów programowania oparte jest na bazie programu SCRATCH, który umożliwia tworzenie własnych gier, animacji, interaktywnych historyjek oraz stwarza możliwość dzielenia się swoimi pracami ze społecznością online. Program ten rozwija myślenie komputacyjne, czyli umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych przedmiotów metodami wywodzącymi się z informatyki.

Po przeanalizowaniu przeprowadzonych zajęć, nasunęły się następujące wnioski:
Programowanie w Scratchu nie stwarza uczniom trudności . Tworzenie animacji, prostych programów jest dla nich intuicyjne i chętnie podejmują się nowych wyzwań.
Młodzieży najbardziej podobały się lekcje, w trakcie których tworzyli własny instrument muzyczny – „organy elektroniczne” oraz program „horoskop”. Ogromną radość i satysfakcję sprawiało uczniom sprawdzanie poprawności działania efektów ich pracy.
Z wielkim zapałem podeszli także do tworzenia własnego animowanego duszka oraz historyjki: „Stop CYBERPRZEMOCY”. Byli w swojej pracy bardzo kreatywni i twórczy.


Zobacz schemat przykładowej lekcji,
podczas której uczniowie samodzielnie wykonali program – „horoskop”.

Sprawozdanie z I półrocza zostało zamieszczone na stronie: "http://programowanie.men.gov.pl/slaskie/">>>
Przeprowadzono konkursy o tematyce informatycznej:

1. Międzyszkolny Konkurs „STOP CYBERPRZEMOCY” – historyjka w programie "SCRATCH".

Uczestnicy konkursu przygotowali historyjkę obrazkową w programie SCRATCH na temat przeciwdziałania cyberprzemocy.
Historyjka miała być spójna i logiczna oraz posiadać świat przedstawiony (miejsce akcji, bohaterów, wydarzenia ułożone w porządku chronologicznym, musiała zawierać dialogi między postaciami). Nie mogła być modyfikacją innych projektów.
Do konkursu przystapiły dwie szkoły: Gimnazjum nr 14 w Katowicach oraz Gimnazjum nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej.

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU „STOP CYBERPRZEMOCY” – historyjka w programie SCRATCH.
I miejsce – Karolina Kudela
(Gimnazjum nr 14 w Katowicach)
I miejsce – Michał Karpiel
(Gimnazjum nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej);
Pobierz historyjkę w programie Scratch Pobierz historyjkę w programie Scratch

Wyróżnienie – Dawid Saletnik (Gimnazjum nr 14 w Katowicach);
Wyróżnienie – Grzegorz Duraj (Gimnazjum nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej).

2. Konkurs szkolny na własną grę w progamie "Scratch".

I miejsce – Oliwia Smółka (1c)
Pobierz grę w programie Scratch
Pobierz instrukcję

II miejsce – Kacper Hyla(1c)

3. Konkurs szkolny: "Pocztówka z Katowic- fotomontaż".
4. Szkolny konkus na grafikę komputerową: "Bezpieczne wakacje" w programie GIMP.
Zwycięskie prace można zobaczyć w filmie.
Uczestniczyliśmy w VIII Wojewódzkim Konkursie na prezntację multimedialną pod tytułem: "Sieć to nie śmietnik, czyli Dziecko w sieci - zagrożenia i profilaktyka" organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach.
Uczniowie naszej szkoły zostali laureatami tego konkursu Daniel Oleszek zajął II miejsce, natomiast Oliwia Gembala zdobyła miejsce trzecie w tej kategorii.

<<< Strona główna