Pomoc pedagogiczno - psychologiczna - pomocne linki:Informator -nowe narkotyki "dopalacze"

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów >>>


I. Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne w Katowicach (wykaz):
Metis.pl

II. TRZYMAJ FORMĘ

Logo pobano ze strony "http://www.trzymajforme.pl/index/"


III.Telefony zaufania:

1. 116111 (www.116111.pl)

2. niebieska linia
(od czerwca 2007 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ PTP prowadzi Poradnię Telefoniczną pod numerem:
Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii"
22 668-70-00
Poradnia działa w dni powszednie w godzinach 12.00 - 18.00; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.
www.niebieskalinia.pl

3.pomarańczowa linia
06.01.2008. "Pomarańczowa Linia" - system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się.
Siedziba infolinii 801 14 00 68 mieści się w Profilaktyczno-Rozwojowym Ośrodku Młodzieży i Dzieci "PROM"
90-252 Łódź
ul. Jaracza 40
tel: (0-42) 630 03 73 fax: 639 97 76
www.prom.org.pl
Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 do 20.00 (telefon informacyjno-interwencyjny)
W zamierzeniu organizatorów jest ona przede wszystkim formą wsparcia dla rodziców, obawiających się o bezpieczeństwo i zdrowie swoich dzieci; którzy czują się bezradni wobec faktu sięgania przez nastolatka po alkohol.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
www.mops.katowice.pl

Centrum Poradnictwa Specjalistycznego i Centrum Rehabilitacji Społecznej MOPS
www.mops.katowice.pl

Poradnie Zdrowia Psychicznego w Katowicach:

1. Wojewódzka Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
Adres:
ul. Lompy 16
40-038 Katowice (woj.śląskie)
Telefon: 032-2552854

2. Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla DzieciAdres: Witosa 21 , KatowiceTel. (032)204 80 13

3. NZOZ Altermed Sp. z o. o.
40-955 Katowice, ul. Podgórna 4
Tel:32 2530040

4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
Tel:32 2071800

Różne:

Problemy w szkole

Jak odnaleźć się w roli rodzica gimnazjalisty?


<<< strona główna