Koncepcja Pracy Szkoły:Koncepcja Pracy Szkoły na lata 2016 - 2020:
zaktualizowana przy współpracy Przedstawicieli Rady Rodziców oraz Rady Młodzieżowej i zatwierdzona uchwałą Rady Pedagogicznej.

pobierz plik
<<< strona główna