KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO:


Lp. Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2019 r. - 1 stycznia 2020 r.
3. Ferie zimowe 13 - 26 stycznia 2020 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 09 - 14 kwietnia 2020 r.
5. Egzamin Ósmoklasisty - język polski 15 kwietnia 2020 r.
6. Egzamin Ósmoklasisty - matematyka 16 kwietnia 2020 r.
7. Egzamin Ósmoklasisty - język obcy 17 kwietnia 2020 r.
8. Święto Szkoły 08 maja 2020 r.
9. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020 r.
10. Wakacje 26 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH
w roku szkolnym 2019/2020:


Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186 z 2010 r. poz. 1245) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Rady Młodzieżowej Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej ustalono w roku szkolnym 2019/2020 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:


14 października 2019 r. przewidywany Rajd Szkolny
2 stycznia 2020 r.
3 stycznia 2020 r.
15 kwietnia 2020 r. (tylko dla uczniów klas I, II, III, V, VI, VII)
16 kwietnia 2020 r. (tylko dla uczniów klas I, II, III, V, VI, VII)
17 kwietnia 2020 r. (tylko dla uczniów klas I, II, III, V, VI, VII)
12 czerwca 2020 r.

W tych dniach szkoła organizować będzie zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów.


<<< strona główna