HISTORIA SZKOŁY


Szkoła przy ulicy Zielonogórskiej 23 w Katowicach istnieje już od 1959r. Wtedy bowiem nastąpiło uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 35 w Katowicach.
Jak na owe czasy była to placówka bardzo nowoczesna, świetnie wyposażona w pomoce naukowe, przestronna, gwarantująca doskonałe warunki pracy i nauki. Po kilkunastu latach od jej otwarcia wzdłuż ogrodzenia budynku wyrosły topole, posadzone przez pierwszych uczniów i nauczycieli. Szkole nadane zostało imię Józefa Wieczorka. Była przedmiotem sporego zainteresowania. Wizytowano ją, odwiedzano, śledzono rozwój. Gościła wiele delegacji zagranicznych. W 10- lecie pracy szkoły odbyła się pamiętna, podniosła uroczystość. Wręczono jej nauczycielom i uczniom Sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski i zakłady opiekuńcze.

1 września 1999 roku zgodnie z założeniami reformy oświaty powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 21 w Katowicach. W jego skład wchodziła Szkoła Podstawowa nr 35 oraz Gimnazjum nr 21.

W roku 2000 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 21 przemianowano na Gimnazjum nr 21 i pod taką nazwa funkcjonuje do dziś.

Dnia 3 grudnia 2004r. w naszym gimnazjum odbyła się uroczystość nadania szkole imienia. Na patronkę wybraliśmy kobietę, która swoimi działaniami odzwierciedlała najwyższe wartości ludzkie: patriotyzm, honor, męstwo. Od tamtego dnia jesteśmy Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej Komendantki Wojskowej Służby Kobiet Okręgu Śląskiego AK „Serce” w Katowicach.
Pierwsze spotkanie z zaproszonymi gośćmi, m.in. pracownikami Urzędu Miejskiego, przedstawicielami Światowego Związku Żołnierzy AK, przedstawicielami Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowa- Wschodnich oraz członkami rodziny Pani Adeli Korczyńskiej , miało miejsce w kościele , gdzie został poświęcony nowy sztandar. W szkole natomiast , po przybliżeniu sylwetki patronki oraz przemówieniach wzruszonych Gości, wystąpili uczniowie, którzy w spektaklu słowno- muzycznym ukazali bohaterstwo i odwagę siedzących na widowni żołnierzy.
Ostatnim akcentem uroczystości było przecięcie wstęgi na płaskorzeźbie Adeli Korczyńskiej. Wszyscy uczestnicy uroczystości wychodzili ze szkoły wzruszeni. Jesteśmy dumni z naszej Patronki, a młodzież, która wyjdzie „od Korczyńskiej” będzie czuła i rozumiała, co znaczą słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna.

W okresie istnienia szkoły kierowali nią kolejno:

  • Nawrat Karol - 1959-1960
  • Spałek Rudolf - 1960-1964
  • Gorzelok Kazimierz -1964-1967
  • Gorzelok Teresa -1967-1972
  • Piątkowski Ireneusz - 1972-1980
  • Wacławek Krystyna - 1980-1986
  • Umińska Maria - 1987-1988
  • Szumska Maria - 1989-2009
  • Sobula Ewa - 2009 - 2019
  • Aurelia Tomaszewska - 2019<<< strona główna