DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNEDYREKTOR SZKOŁY: mgr Aurelia Tomaszewska

Język polski:
mgr Magdalena Stolarska,
Religia:
ks. Arkadiusz Sitko
Język angielski:
mgr Joanna Kmiecik
mgr Elżbieta Kapłon
Język niemiecki:
mgr Barbara Siodłak
Matematyka:
mgr Barbara Siodłak,
mgr Aurelia Tomaszewska
Fizyka:
mgr Ewa Sobula
Geografia:
mgr Marcin Franke
Biologia:
mgr Elżbieta Kapłon
Informatyka:
mgr Anna Noworzyn
Technika:
mgr Anna Noworzyn
WOS:
mgr Marta Gibas
Plastyka:
mgr Sylwia Królicka
Muzyka:
mgr Przemysław Urbański
Wychowanie fizyczne:
mgr Bogumiła Nowak
mgr Dorota Wyleciał
Chemia:
mgr Ewa Sobula
Bibliotekarz:
mgr Magdalena Stolarska
mgr Ewa Sobula
Świetlica:
mgr Bogumiła Nowak
mgr Kornelia Magiera
mgr Barbara Kleinert
mgr Marta Gibas
mgr Wiesława Synowiec
mgr Grażyna Knop
mgr Anna Rzyman
mgr Agnieszka Zielińska - Skowronek
mgr Magdalena Bobruś
Edukacja wczesnoszkolna:
mgr Kornelia Magiera
mgr Barbara Kleinert
mgr Grażyna Knop
mgr Anna Rzyman
mgr Anna Noworzyn
mgr Marta Gibas
Pedagog:
mgr Wiesława Synowiec
Psycholog:
mgr Marta Gaj
Historia:
mgr Joanna Kmiecik