Inne ciekawe informacje:Szkoła działa w oparciu o przyjętą Koncepcję Pracy Szkoły (pobierz dokument). W dokumencie tym zawarta jest wizja i misja naszej placówki, a także wszystkie nasze cele i planowane działania na okres pięcioletni. Uczciwość i wiarygodność, odpowiedzialność i wytrwałość, poczucie własnej wartości i szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, postawa obywatelska, to między innymi postawy kształtowane przez nas u naszych uczniów.

Celem naszego działania jest wszechstronne przygotowanie uczniów do życia w zmieniającej się rzeczywistości (model absolwenta – pobierz)

Aby stworzyć atrakcyjną, bezpieczną szkołę, która odpowiada potrzebom środowiska, czyli także Państwa, stale zapraszamy Państwa do współudziału w planowaniu naszej pracy, tworzeniu programu wychowawczego oraz profilaktycznego (które w porozumieniu z nauczycielami uchwala Rada Rodziców) i koncepcji pracy szkoły. Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie w tej kwestii. Uwagi i propozycje można zgłaszać mailowo, podczas spotkań z nauczycielami, zebrań klasowych, spotkań plenarnych Rady Rodziców czy rozmów indywidualnych z dyrektorem szkoły, nauczycielami, psychologiem i pedagogiem szkolnym. Państwa uwagi i sugestie zawsze są brane pod uwagę, a realizacja inicjatyw lub zmian przez Państwa zaproponowanych rozważana i w miarę możliwości wprowadzana w życie.

Cenimy sobie udział Państwa w corocznych rajdach górskich, gościnność wobec wolontariuszy odwiedzających szkołę, pomoc przy pielęgnowaniu tradycji i zwyczajów np. przy organizacji wielu imprez, klasowych takich jak chociażby wspaniałe Wigilie przedstawienia szkolne i pozaszkolne. Dzięki Państwa inicjatywie wypoczynek letni naszej młodzieży, obozy naukowe, zimowiska, stają się już tradycją naszego gimnazjum.

Doceniamy Państwa zaangażowanie w działania mające na celu rozwój kompetencji językowych tj.: wyjazdy na Euro Week, warsztaty językowe do Londynu, spotkania z wolontariuszami z Turcji, Egiptu, Indonezji, Ukrainy.

Szkoła dla pełnego rozwoju Państwa dzieci współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami. Są to między innymi: parafia pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej na Zadolu, (kiermasze świąteczne, wolontariat, przedstawienia bożonarodzeniowe) Miejski Dom Kultury LIGOTA (udział w Narodowym Czytaniu Dzieł Henryka Sienkiewicza, występ na Święcie Kwitnących Głogów), muzea, Dom Pomocy Społecznej ZACISZE, Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe DELTA (udział w wielu konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim), Uniwersytet Śląski (lekcje pokazowe dla studentów matematyki, coroczny udział w Święcie Liczby PI) Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich (międzyszkolne konkursy o tematyce historycznej, zbiórka zniczy na groby Polaków na Kresach, inscenizacje na spotkania opłatkowe), Pałac Młodzieży (nauka pływania realizowana przez 4 lata w ramach dwóch godzin WF na basenie, finansowana wraz z dojazdami z darowizn pozyskanych przez szkołę), nadleśnictwo Katowice (lekcje w multimedialnej sali edukacyjnej, sprzątanie lasu), oczyszczalnia ścieków Katowice- Podlesie, Dziennik Zachodni. Dzięki tej współpracy nasi uczniowie stają się otwarci na świat, wiedzę i drugiego człowieka, wiedzą, co znaczy empatia, chcą i umieją pomagać, stają się wrażliwsi , ale także mają możliwość wszechstronnego rozwoju swych zainteresowań. Natomiast instytucje, z którymi współpracujemy zyskują nasze zaangażowanie i pewność, że zawsze można na nas liczyć.

O naszych działaniach i ich zakresie świadczą dalsze losy naszych absolwentów, z którymi utrzymujemy stały kontakt. Spotykamy się z nimi przy różnych okazjach, zapraszamy ich także do współpracy, przeprowadzamy wywiady, które zamieszczamy w gazetce szkolnej Korczynek. Każdorazowo zwracamy w nich uwagę na wartość nauki w życiu człowieka. Organizujemy również mecze towarzyskie „uczniowie kontra absolwenci”, zapraszamy na coroczne rajdy górskie, a także do udziału w koloniach letnich.

Informacje o szkole i współpracy z rodzicami Wersja doc


<<< strona główna