BIBLIOTEKA:


„Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw, własnych możliwości przy pomocy cudzych słów.”
             	 Jarosław Iwaszkiewicz

„Ilekroć odłożywszy książkę, snuć zaczniesz nić własnych myśli, tylekroć książka cel zamierzony osiąga.”
      		Janusz Korczak